Sześciolatek w szkole

Na stronie http://6latki.men.gov.pl/  Rodzice, uczniowie i nauczyciele znajdą szereg przyudatnych materiałów  związanych z adaptacją szkolną dzieci sześcioletnich w szkole  i nie tylko...

Sześciolatek w szkole nadal pozostaje dzieckiem, jednak zyskuje możliwość rozwoju zgodnie ze swoim potencjałem i możliwościami. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego, połączone z dostosowaniem programu klasy pierwszej do poziomu sześciolatków pozwala na płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły.

 

To nie są przypuszczenia czy życzenia. To są argumenty poparte badaniami przeprowadzanymi systematycznie przez resort edukacji oraz międzynarodowe instytucje i organizacje. Można z nich wyciągnąć wiele interesujących wniosków.

 

1. Rodzice są zadowoleni z decyzji o zapisaniu sześciolatka do pierwszej klasy

Aż 80 % rodziców uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole jako sześciolatki, jest zadowolonych z edukacji swoich dzieci w szkole. Zadowolenie ze sposobu, w jaki uczone są ich dzieci, ta grupa rodziców wyraża częściej niż rodzice sześciolatków, które pozostały na drugi rok w wychowaniu przedszkolnym. Rzadziej też niż inni zgłaszają oni poważne zastrzeżenia dotyczące organizacji pracy placówki, do której uczęszczają ich dzieci.

W ciągu roku, aż 86% rodziców sześciolatków uczących się w pierwszej klasie, zauważyło wiele i bardzo wiele nowych umiejętności u swoich dzieci.

Rodzice sześciolatków pozostawionych na drugi rok w rocznym przygotowaniu przedszkolnym" częściej niż rodzice rówieśników z pierwszych klas sądzą, że ten czas mógłby być lepiej wykorzystywany na rozwój ich dzieci.

Wynika tak z opracowania przygotowywanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Naukowcy przeanalizowali dane z raportu „Edukacja młodszych dzieci" przygotowanego przez CBOS, w którym o opinię zapytano reprezentatywną grupę ponad 1,5 tys. rodziców przedszkolaków i uczniów klas I-III, i wśród odpowiedzi wyodrębnili te udzielone przez rodziców dzieci sześcioletnich.

2. Wcześniejsza edukacja to lepszy rozwój dziecka

Wnioski IBE potwierdzają wynik innych ogólnopolskich i międzynarodowych badań. Razem tworzą zestaw przekonujących argumentów przemawiających za wprowadzeniem w Polsce obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Wyniki międzynarodowych badań PIRLS - mierzących umiejętności czytania i pisania oraz badań TIMMS - mierzących umiejętności matematyczne i przyrodnicze, dowodzą, że im wcześniej dzieci rozpoczynają naukę w szkole, tym mają lepsze wyniki i mniej kłopotów na późniejszych etapach edukacyjnych. Niestety, w ubiegłorocznym badaniu, polskie dziesięciolatki, które rozpoczęły naukę jako siedmiolatki, wypadły znacznie gorzej niż ich rówieśnicy z krajów, gdzie obowiązek szkolny zaczyna się od szóstego roku życia.

3. Sześciolatki dobrze radzą sobie w szkole

Optymistyczne wnioski płyną też z badań TUNSS (Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym), którymi w 2012 r. objęto ponad 1,4 tys. polskich sześciolatków
z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas. Najlepsze wyniki we wszystkich badanych dziedzinach uzyskiwały sześciolatki w pierwszych klasach.

W teście matematycznym otrzymały one średnio ponad 105 punktów, w teście z czytania - ponad 110, z pisania - 120 punktów. Wyniki sześciolatków pozostawionych na drugi rok w przygotowaniu przedszkolnym były dużo niższe. W teście matematycznym dzieci te otrzymały około 100, a w testach z czytania i pisania - po 95 punktów.

Z kolei badanie OBUT(Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów)przeprowadzonewśród uczniów trzecich klas, którzy rozpoczęli edukację szkolną w 2009 roku - czyli z pierwszego rocznika okresu przejściowego,z którego aż 11,5 tys. stanowiły sześciolatki - pokazało, że właśnie młodsi uczniowie osiągnęli lepsze wyniki zarówno z języka polskiego, jak i z matematyki niż ich starsi o rok koledzy z klasy.

Jak to możliwe? - Sześciolatki nie mają obaw przed zadaniem pytania. Mam też wrażenie, że będąc w klasie mieszanej z siedmiolatkami są bardziej staranne i bardziej się starają - uważa nauczycielka klas I-III z jednej ze szkół podstawowych w Chodzieży.

4. Sześciolatki lubią szkołę

Dzieci sześcioletnie nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce (lepsze niekiedy niż ich starsi o rok koledzy z klasy), ale też dobrze odnajdują się w szkolnych warunkach. Lubią się uczyć i lubią szkołę. Taki wniosek niosą za sobą „Badania szkolnych uwarunkowań efektywności"przeprowadzone przez IBE w 2010 roku wśród dzieci z klas I-III (a więc również sześciolatków, które poszły do szkoły w wieku sześciu lat).

Wynika z nich, że uczniowie:

  • lubią chodzić do szkoły (83%);

  • przyznają, że w szkole bardzo im się podoba (81%);

  • uważają się za zdolnych uczniów(80%).

- To od nas, dorosłych, zależy, jak przygotujemy sześciolatka do rozpoczęcia nauki w szkole. To powinien być dla niego radosny czas i nowa przygoda. Zależy mi więc, by dzieci w przedszkolu miały możliwość spotkania się z uczniami, poznania przyszłych nauczycieli, sal szkolnych i miejsc, w których będą się uczyły i bawiły - zaznacza minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Dodaje, że we wszystkich działaniach kieruje się dobrem uczniów. - Moim zadaniem jako ministra edukacji jest podjęcie wszelkich działań wyrównujących szanse edukacyjne polskich uczniów w skali Europy. Jako matka, babcia, ale i jako nauczycielka jestem przekonana, że obniżenie wieku obowiązku szkolnego zwiększa szanse na wykorzystanie ichnaturalnego potencjału.

Całość tekstu pod adresem: MEN-Sześciolatek w szkole

Ponadto z tej tematyki: SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

 

Dodatkowe informacje